Vlasni sistem BVZ
si hr de en
PRAVNA OBAVIJEST - ISPORUKA I REKLAMACIJE
Plaćanjem iznosa za 1 dio Vlasnog sistema kupac izričito naručuje po mijeri prilagođeni proizvod i sa prodavačem definira točne specifikacije oblika, boje, kvalitete i duljine kose, koje se upisuju u obrazac za narudžbu,koji se šalju izravno proizvođaču u Hollywoodu.

Sve uplate, predujmovi ili plaćanja po fakturi za 1 dio vlasnog sistema time dospijevaju i kupac (uplatilac) NEMA PRILIKU za povrat uplaćenog iznosa - jer uplata je bila potvrda zaključenja usmenog ugovora o opskrbi.

U slučaju ponovnog naručivanja istog proizvoda, po istim specifikacijam nema potrebe za ponovni dolazak u naš salon. U slučaju da se nešto mijenja ( boja, tekstura, dužina kose ) je dolazak u salon OBAVEZAN. Slanje slika, uzoraka nije dopušteno jer može doči do razlika u isporuci - i zbog toga treba stranka sama odaberati novu boju / teksturu kose po uzorcima koji se nalaze u salonu.

Kod isporuke Vama savjetujemo da pregledate naručene proizvode i da nas obavijestite u slučaju bilo kakvih nepravilnosti u roku od 2 dana.

Povlačenje potrošača iz ugovora

Potrošač (ovo se odnosi samo na fizičke osobe koje nabavljaju robu u svrhe izvan svoje dohodovne djelatnosti) ima pravo obavijestiti tvrtku (e-pošta: info@fi-potencial.com) u roku od 14 dana od naručivanja da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog svoje odluke.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora u kojem je predmet proizvod koji je proizveden prema točnim uputama - specifikacijama - potrošača i koji je prilagođen njegovim osobnim potrebama, a koji je po svojoj prirodi neprikladan za povratak.

Ako se primljeni proizvod - Vlasni sistem - izmjeri i stavi na glavu odosno vlasište se isti ne može vratiti iz sanitarnih razloga.

Također nije moguće vratiti proizvod kojem je već uklonjena prednja mrežica.


Hair systems, Natural hair line, Hair genesis studio, Fi Potencial d.o.o., Komenskega 1, 4000 Kranj, Slovenia
Phone 00386 4 5329 664 Fax 00386 4 5329 665 Mobile 00386 31 444 868 e-mail: info@hair-system.com